{}
Uw winkelwagen

GRATIS VERZENDING WERELDWIJD VANAF BESTELWAARDE

Wil je meer wimpers toevoegen?

GRATIS VERZENDING WERELDWIJD VANAF BESTELWAARDE

Sets tot 30% korting

Erhalte deinen Rabatt-Code für unsere neuen BRAUNEN Eyeliner in unserer Live-Klasse am Donnerstag, 23.09.2021 | um 18 Uhr (Berlin) auf Instagram | um 20 Uhr (Berlin) auf Facebook

00 Std : 00 Min : 00 Sek

 • Sale

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 14 november 2020

BELANGRIJK - LEES EN BEGRIJP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK EN VERKOOP ("VOORWAARDEN", ​​"GEBRUIKSVOORWAARDEN", ​​"TOS") ALVORENS EEN BESTELLING OP WWW.CVBEAUTY.DE TE OPENEN, TE GEBRUIKEN OF TE PLAATSEN. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN DISCLAIMERS EN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID (zie Paragrafen 10 en 11). DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VAN ONZE OVEREENKOMST. PRINT EN BEWAAR EEN KOPIE VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR UW REGISTRATIE.

Het gebruik van www.cvbeauty.de (hierna "Website"), dat eigendom is van CV Beauty by Celine Victor ("Celine Victor", "wij", "onze", "ons") en wordt onderhouden door Celine Victor, is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Wij bieden de website aan, inclusief alle producten, informatie, tools en diensten die voor u als gebruiker op de website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden. Door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of te bestellen via de website, gaat u akkoord met de hier vermelde voorwaarden. Als u niet volledig akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bent u niet bevoegd om de website op enigerlei wijze of in welke vorm dan ook te gebruiken. 

Dit is een bindende overeenkomst. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOP VORMEN, SAMEN MET ONS PRIVACYBELEID, EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") TUSSEN U ("JIJ") EN CÉLINE VICTOR. DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR CÉLINE VICTOR, DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OF BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT ARBITRAGEREGELS VOOR ARBITRAGE EN CLASS ACTIONS, DAT U AFSTAND NEEMT VAN UW RECHT OP EEN JURISDICTIE, HET RECHT OP EEN JURYPROCES EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN CLASS ACTION. ARBITRAGE IS VERPLICHT EN IS DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE GESCHILLEN DIE NIET WORDEN GESPECIFICEERD IN ARTIKEL 12 OF OPT-OUT. LEES ZORGVULDIG DE BEPALINGEN VOOR GESCHILLENBESLECHTING IN ARTIKEL 12, DIE OOK UW RECHT OM U UIT TE SCHRIJVEN BESCHRIJVEN.

Céline Victor behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten die van tijd tot tijd door middel van verwijzing zijn opgenomen, bij te werken en te wijzigen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. De laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden is te vinden op https://www.cvbeauty.de/policies/terms-of-service. Door de website te gebruiken na dergelijke wijzigingen, accepteert u dergelijke wijzigingen. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden.

Inhoudstafel

 1. Gebruik van de website
 2. Gedrag en beperkingen van websitegebruikers - Licentievoorwaarden 
 3. Onze Privacy Policy en uw persoonlijke informatie
 4. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdloosheid van de informatie
 5. Producten, diensten en prijzen beschikbaar op de website
 6. Plaatsing van een bestelling en aanvaarding; Betalingswijze
 7. Terugbetalingen en wettelijk herroepingsrecht
 8. Verzendkosten
 9. Getuigenissen, reviews en foto's / video's
 10. DISCLAIMER VOOR ANDERE GARANTIES
 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 12. GESCHILLENBESLECHTING VIA VERPLICHTE, BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN CLASS ACTION
 13. De aanvullende remedies van Celine Victor
 14. Schadeverklaring
 15. Links van derde partijen
 16. Beëindiging
 17. Geen disclaimer
 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 19. Overmacht
 20. Overdracht
 21. Elektronische handtekening
 22. Wijzigingen in de overeenkomst
 23. Uw aanvullende verklaringen en garanties
 24. Scheidbaarheidsclausule
 25. Gehele overeenkomst
 26. Contact

SECTIE 1 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Door de Site te gebruiken, verklaart u dat u de minimumleeftijd in uw staat of provincie heeft. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u wettelijk bevoegd bent om een bindend contract met ons aan te gaan, dat u deze overeenkomst hebt gelezen en dat u de voorwaarden ervan hebt begrepen en geaccepteerd.

SECTIE 2 - GEBRUIKERSGEDRAG EN BEPERKINGEN VAN DE WEBSITELICENTIE

Alle aspecten van onze website en producten worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle inhoud, informatie, ontwerpelementen, tekstmateriaal, logo's, slogans, metatags, hashtags, fotografische afbeeldingen, getuigenissen en persoonlijke verhalen, iconen, video- en audioclips, downloads en productontwerpen. Geen enkel materiaal op de website mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, weergegeven, gepubliceerd of verzonden. Het merk Celine Victor en het logo zijn handelsmerken van Celine Victor en elk gebruik van dergelijke merken is ten strengste verboden. Niets in dit document geeft u het recht om logo's, slogans, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermd materiaal, patenten, zakelijke kleding, handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie van Celine Victor te gebruiken, kopiëren, registreren als domeinnamen, te reproduceren of anderszins weer te geven.

Onder voorbehoud van uw voortdurende strikte naleving van alle voorwaarden, biedt Celine Victor u een herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de website te gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verwerft op materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

U stemt ermee in de website niet op een onwettige manier te gebruiken of te proberen te gebruiken. U stemt er verder mee in om geen illegale handeling te plegen of te proberen plegen op of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (1) hacken en andere digitale of fysieke aanvallen op de Website; (2) vulgair, obsceen of lasterlijk materiaal plaatsen; of (3) enige andere onwettige handeling.

SECTIE 3 - ONZE PRIVACY POLICY EN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE 

We respecteren uw privacy en het gebruik en de bescherming van uw niet-openbare, persoonlijke informatie. Uw overdracht van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan onze voorschriften voor gegevensbescherming. Onze privacy policy kan worden bekeken op https://www.cvbeauty.de/policies/privacy-policy. Celine Victor behoudt zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Ons privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.

SECTIE 4 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDLOOSHEID VAN DE INFORMATIE 

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie op onze website te verstrekken, kan er informatie op onze website zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheidsdata. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de website of een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Het materiaal op de website dient alleen voor algemene informatie. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. De uitspraken op deze website zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken.


SECTIE 5 - PRODUCTEN, DIENSTEN EN PRIJZEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE

We kunnen u de mogelijkheid bieden om één (1) of meer producten tegen verschillende prijzen in een pakket te kopen voor een enkele vermelde pakketprijs. Producten, diensten en prijzen die via de website beschikbaar zijn, kunnen worden gewijzigd. Celine Victor behoudt zich het recht voor om producten of diensten stop te zetten of specificaties en prijzen voor producten en diensten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving zonder enige verplichting jegens u.

Celine Victor neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen die op de website worden gepubliceerd correct zijn en om de artikelen die op de website beschikbaar zijn nauwkeurig te beschrijven en weer te geven. Als de juiste prijs van ons product hoger is dan de vermelde prijs, zullen we, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies, ofwel uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

Houd er bij het bestellen van producten of diensten rekening mee dat Céline Victor niet garandeert dat de product- of dienstbeschrijvingen correct, volledig, actueel of foutloos zijn, of dat de verpakking overeenkomt met het daadwerkelijke product dat u ontvangt. Alle verkopen zijn definitief, tenzij anders aangegeven in Sectie 7. De beschrijvingen of verwijzingen van Celine Victor naar producten of diensten die geen eigendom zijn van Celine Victor zijn niet bedoeld om een goedkeuring van dat product of die dienst te impliceren of om een garantie van Celine Victor te vormen.

SECTIE 6 - PLAATSING VAN EEN BESTELLING EN AANVAARDING; BETALINGSWIJZE 

Bij het bestellen van een product moet de betaling door Celine Victor zijn ontvangen voordat uw bestelling wordt geaccepteerd. We hebben mogelijk aanvullende informatie over uw bestelling nodig als de vereiste informatie ontbreekt of onjuist is, en we kunnen een bestelling op elk moment annuleren of beperken nadat deze is geplaatst. Uw elektronische orderbevestiging of enige vorm van bevestiging betekent niet dat wij uw bestelling accepteren. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen via https: //celinevictor.depages/contact om uw lopende bestelling te wijzigen of te annuleren. We kunnen niet garanderen dat we uw bestelling kunnen wijzigen volgens uw instructies.

Zodra we uw geautoriseerde bestelling hebben ontvangen en een bevestigde betalingsmethode is ontvangen, zullen we uw bestelling onmiddellijk in de wachtrij plaatsen voor verzending of levering. Alle artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. We zullen u op de hoogte stellen wanneer een artikel niet beschikbaar is, de geschatte beschikbaarheidsdatum en we kunnen u een alternatief product aanbieden. Indien de beschikbaarheid van een product vertraging oploopt en u het product niet wilt vervangen, zullen wij uw bestelling op uw verzoek annuleren. Als dit eerder in rekening is gebracht, wordt uw betaalkaart volledig terugbetaald voor die specifieke bestelling.

We accepteren geen bestellingen van dealers, groothandels of klanten die wederverkopers zijn of die van plan zijn artikelen die op de website worden aangeboden door te verkopen. We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht naar eigen goeddunken van geval tot geval uitoefenen.

Alle vermelde prijzen zijn in Amerikaanse dollars, euro's en Britse ponden.

Céline Victor is niet aansprakelijk jegens u voor vertragingen, schade of storingen veroorzaakt door natuurrampen of enige andere oorzaak buiten onze controle.


SECTIE 7 - TERUGBETALINGEN EN WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

Als u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), heeft u een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Daarnaast zijn op het herroepingsrecht de hierna beschreven regels van toepassing

- Herroepingsrecht -

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met de klantenservice van Céline Victor eU Starhembergstrasse 19, 4020 Linz, Oostenrijk, namens EMP Strategies LLC, via e-mail: support@cvbeauty.de of rechtstreeks in onze livechat met een duidelijke verklaring over uw beslissing om dit contract te herroepen.
 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dan hebben we u alle betalingen teruggegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden), om onmiddellijk terugbetaalbaar te zijn en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract terugsturen naar het adres dat is opgegeven door onze ondersteuning (e-mail, live chat, enz.) of te overhandigen.

De deadline wordt gehaald als u de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
Als u bij de aankoop van een bepaald product gebruik hebt gemaakt van een speciale aanbieding op de website en een of meer Gratis producten hebt ontvangen in ruil voor het bestellen van een product, en u niet meer voldoet aan de vereisten voor de aanbieding als gevolg van de uitoefening van uw herroeping, moet u de gratis producten aan CÉLINE VICTOR retourneren samen met de producten die moeten worden geretourneerd voor de aankoop waarvan u de gratis producten hebt ontvangen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

- Einde herroeping -

Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten op afstand


a) voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

b) voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.


Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan Céline Victor EU Starhembergstrasse 19, 4020 Linz, Oostenrijk, namens EMP Strategies LLC, e-mail: support@cvbeauty.de:

Ik / wij (*) herroep hierbij de door mij / ons gesloten overeenkomst (*) voor de aankoop van de volgende goederen ( * ) / het verlenen van de volgende dienst (*)

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te ontbinden.

Besteld op ( * ) / ontvangen op (*)
Naam van de consument (en)
Adres van de consument (en)
Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)
Datum:

___________________________________
( * ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

SECTIE 8 - VERZENDKOSTEN

Tenzij anders vermeld op de website op het moment van aankoop, behouden wij ons het recht voor om van toepassing zijnde verzend- en administratiekosten aan uw bestelling toe te voegen. Tenzij anders vermeld, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om uw bestelling binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw correct ingevulde en geverifieerde bestelling uit te voeren. Gedetailleerde informatie over het afleveradres en telefoonnummer is vereist. Hoewel we leverings- of verzendtijden of -datums kunnen verstrekken, zijn deze data te goeder trouw schattingen en kunnen ze worden gewijzigd. Als uw bestelling vertraging oploopt, nemen we contact met u op via het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Als we geen contact met u kunnen opnemen of als u uw bestelling wilt annuleren, zullen we de bestelling annuleren en het volledige in rekening gebrachte bedrag terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die verband houden met een vertraging in de verzending of levering veroorzaakt door een derde partij of een andere bezorgdienst die wij niet bezitten of waarover wij geen controle hebben. Het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen gaat op u over bij levering aan een externe leverancier.

SECTIE 9 - GETUIGENISSEN, REVIEWS EN FOTO'S / VIDEO'S

Celine Victor verwelkomt klanten en verwelkomt uw opmerkingen over onze diensten en producten. Celine Victor mag getuigenissen en/of productreviews geheel of gedeeltelijk gebruiken in combinatie met de naam, stad en staat van de persoon die ze heeft ingediend. Getuigenissen kunnen worden gebruikt voor elke vorm van activiteit met betrekking tot Celine Victor's diensten of producten in gedrukte en online media, zoals Celine Victor naar eigen goeddunken bepaalt. Getuigenissen vertegenwoordigen de unieke ervaring van de aanwezigen en klanten die de testimonial indienen en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de ervaring die u heeft met onze diensten of producten.

Alles wat u indient of publiceert op de website en/of aan ons beschikbaar stelt of op sociale media plaatst over ons of onze producten, inclusief maar niet beperkt tot foto's, getuigenissen, ideeën, knowhow, technieken, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties, zijn en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd, en we hebben royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare rechten om te gebruiken, kopiëren, distribueren, weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, overdragen, aanpassen en creëren op welke manier dan ook afgeleide werken van dergelijke inzendingen en dergelijke inzendingen vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren of decompileren.

Bovendien behoudt Celine Victor zich het recht voor om grammaticale en typefouten te corrigeren, getuigenissen in te korten vóór publicatie of gebruik, en alle getuigenissen te herzien vóór publicatie of gebruik. Celine Victor is niet verplicht om enige of een deel van de ingediende getuigenissen of productreviews te gebruiken.

SECTIE 10 - DISCLAIMER VOOR ANDERE GARANTIES

BEHALVE WAAR ANDERS NIET VAN TOEPASSING OF WETTELIJK VERBODEN IS:

DE WEBSITE EN ALLE PRODUCTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN ENIGE GARANTIES. Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot betrouwbaarheid, actualiteit, kwaliteit, geschiktheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van enige informatie op deze website en wijzen deze uitdrukkelijk af. Wij geven geen enkele garantie of garantie en wijzen uitdrukkelijk af dat: (A) het gebruik van de website veilig, tijdig, ononderbroken of foutloos is of dat deze zal werken in combinatie met andere hardware, software, systemen of data (B) DE WEBSITE, PRODUCTEN OF DIENSTEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN. (C) DE OPGESLAGEN GEGEVENS NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE DOOR U WORDEN GEBRUIKT OF ONTVANGEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN, (E) FOUTEN OF FOUTEN OP DE WEBSITE WORDEN GECORRIGEERD, OF (F) DE WEBSITE OF DE WEBSITE BESCHIKBAAR GEMAAKT ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GELIJKHEID.

De website biedt geen medisch advies: raadpleeg voor gebruik een arts. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Gebruik Celine Victor zoals aangegeven en kijk altijd uit voor allergische reacties. Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik van het product en raadpleeg onmiddellijk een arts. De informatie op de website is niet bedoeld om een ziekte of aandoening te diagnosticeren of een behandeling voor te schrijven. Het wordt alleen ter informatie aangeboden en wordt gebruikt om de gezondheid te behouden en te bevorderen in samenwerking met een bevoegde arts. Alle modellen en afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

SECTIE 11 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TENZIJ ANDERS VAN TOEPASSING OF VERBODEN DOOR DE WET, ZIJN CÉLINE VICTOR OF EEN VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN, ONAFHANKELIJKE AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, STRAFSANCTIES, SCHADE OF ANDERE CLAIMS GEMAAKT, WAT DEZE OVEREENKOMST OF HET PRIVACYBELEID, DE DIENSTEN OF PRODUCTEN, UW OF EEN DERDE PARTIJ GEBRUIK, OF ELK GEBRUIK VAN DE WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN, OF ELK GEBRUIK, ZELFS DAT CÉLINE VICTOR IS OVER DE KOSTEN, MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE. DIT OMVAT, ZONDER BEPERKING, ELK VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOEDE WIL, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF PRODUCTEN OF ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INCIDENTELE, WETTELIJKE. DIT GELDT ONAFHANKELIJK VAN DE WIJZE WAAROP DE SCHADE TEN ONRECHTE IS VEROORZAAKT EN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF HET NU GAAT OM CONTRACTBREUK, INBREUK (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID, NALATIGHEID OF ONAFHANKELIJKHEID).

IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CÉLINE VICTOR JEGENS U HET BEDRAG VAN DRIE (3) KEER OVERSCHRIJDEN VAN DE BETALING DOOR U AAN CÉLINE VICTOR VOOR HET PRODUCT (PRODUCTEN) OF DIENSTEN, INDIEN EEN CLAIM, OVER OF CLAIM TEGEN CÉLINE VICTOR DE DUIZEND EURO (1.000 EURO), WAT HOGER IS. 

SECTIE 12 - GESCHILLENBESLECHTING VIA VERPLICHTE, BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN CLASS ACTION

LEES DEZE ARBITRAGEBEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR OM UW RECHTEN TE BEGRIJPEN. TENZIJ DIT WETTELIJK VERBODEN IS, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT EVENTUELE CLAIMS DIE U IN DE TOEKOMST HEBT, ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR DEFINITIEVE EN BINDENDE VERTROUWELIJKE ARBITRAGE. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OM VOOR DE JURY TE PROCEDEREN. DE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U IN RECHTSGEBIED GAAT, ZOALS ONTDEKKING OF HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN, KUNNEN BEPERKT OF NIET BESTAAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U SLECHTS EEN CLAIM MAG INDIENEN IN EEN ENKELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EEN GEWONE (HOOFD OF ANDERSZINS) OF LID IN EEN BEPAALDE CLAIM OF VERTEGENWOORDIGING PROCEDURE. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DE ARBITER GEEN RECLAME OF CLASS ACTION VAN WELKE VORM DAN OOK ZAL AANBIEDEN IN PROCEDURES OF CLAIMS OF ANDERSZINS.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY IN EEN ARBITRAGE, EN RECHTERLIJKE TOETSING IN EEN ARBITRAGE IS BEPERKT. EEN SCHEIDSRECHTER KAN ECHTER DEZELFDE SCHADE EN VERGOEDING IN REKENING BRENGEN ALS EEN HOF VAN JUSTITIE (MET INBEGRIP VAN GERECHTELIJKE EN DECLARATIONELE SCHADE, OF WETTELIJKE SCHADE) EN MOET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERSTREKKEN.

Als u een klacht, geschil of controverse heeft, gaat u ermee akkoord om ons eerst te contacteren op https://celinevictor.com/pages/contact om het geschil of de controverse informeel op te lossen. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de website, een product of dienst, of uw relatie met ons die niet binnen 120 dagen kan worden opgelost door een dergelijk informeel proces of onderhandeling, zal worden opgelost door middel van bindende , vertrouwelijke arbitrage, die wordt beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") en het oordeel over de arbitrage uitspraak kan worden ingediend bij een bevoegde rechtbank. We gaan ermee akkoord dat alle claims die we tegen u kunnen hebben ook onderworpen zijn aan deze Arbitragebepalingen, tenzij anders bepaald in artikel 13 en 14 hieronder. De arbitrage zal worden uitgevoerd door één enkele neutrale arbiter in het Engels in Wilmington, VS, tenzij we beiden akkoord gaan met het uitvoeren van de arbitrage per telefoon of schriftelijk. De arbiter zal worden geselecteerd zoals overeengekomen door de partijen of, indien de partijen het niet eens kunnen worden, zal worden geselecteerd in overeenstemming met de regels van de AAA. De arbitrage zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de AAA Consumer disputen Commercial Arbitration Rules and Mediation Process die van kracht zijn op het moment dat het arbitrageverzoek wordt ingediend. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door 1-800-778-7879 te bellen. De arbiter heeft de exclusieve en exclusieve bevoegdheid om geschillen op te lossen met betrekking tot de interpretatie, constructie, geldigheid, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden en verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid, deze Arbitragebepalingen en alle andere bepalingen van enige verwijzing naar deze Gebruiksvoorwaarden. De arbiter heeft de exclusieve en exclusieve bevoegdheid om te bepalen of geschillen arbitraal zijn. De arbiter heeft de exclusieve en exclusieve bevoegdheid om te bepalen of deze arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen tegen iedereen die geen ondertekenaar is van deze overeenkomst en of een niet-ondertekenaar van deze overeenkomst deze bepaling kan afdwingen tegen U of Celine Victor.

Betaling van alle registratie -, administratie-en arbitragekosten is onderworpen aan de regels van de AAA. Anders betalen de partijen elk hun eigen extra kosten, kosten en uitgaven, waaronder, maar niet beperkt tot, die voor advocaten, deskundigen, documenten en getuigen.

De arbiter zal zich houden aan het materiële recht van de staat Virginia, ongeacht zijn collisieregels. Elke uitspraak moet vertrouwelijke schriftelijke mening bevatten en is definitief, onder voorbehoud van beroep krachtens de Federal Arbitration Act, 9 USA. Sections 1-16 in de huidige versie. De beslissing over de uitspraak van de arbiter kan worden gemaakt in elke bevoegde rechtbank.

U en Celine Victor gaan ermee akkoord dat geschillen alleen op individuele basis worden opgelost en niet worden geconsolideerd op een collectieve, representatieve basis of met enige andere arbitrage of enige andere procedure die een claim of controverse van een andere partij kan inhouden. U en Celine Victor zien uitdrukkelijk af van het recht om class of andere representative action tegen elkaar te ondernemen.

Falen of vertraging in het afdwingen van deze arbitrageregel met betrekking tot een bepaalde claim vormt geen afstand van het recht om arbitrage te vragen op een latere datum of met betrekking tot een andere claim, behalve dat alle claims worden opgelost binnen een jaar nadat een claim moet worden gedaan (de periode van een jaar omvat het informele schikkingsproces van 120 dagen zoals hierboven beschreven).

Deze arbitragebepaling bevat de voorwaarden van onze overeenkomst van definitieve en bindende vertrouwelijke arbitrage en wordt beheerst door de Federal Arbitration Act, 9 USA. Sections 1-16 in de huidige versie.

Deze bepaling is ook van toepassing als uw account of relatie met Celine Victor wordt beëindigd, failliet gaat, toegewezen of overgedragen. Als de verklaring van afstand van de class action als niet-afdwingbaar wordt beschouwd (dat wil zeggen dat niet-afdwingbaarheid de arbitrage mogelijk maakt als een class action of representatieve actie), dan is deze gehele arbitragebepaling nietig en niet van toepassing. Als enig deel van deze Arbitrageregel (met uitzondering van de afstand van de class action) niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze Arbitrageregel volledig van kracht.

U BEGRIJPT DAT U HET RECHT HEEFT OM TE BETWISTEN IN EEN RECHTBANK, JURY OF JURY OM TE BESLISSEN OVER UW ZAAK EN DEEL TE NEMEN AAN EEN CLASS OF REPRESENTATIVE ACTION. ECHTER, U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD OM ALLE CLAIMS DIE INDIVIDUEEL WORDEN BEPAALD EN ALLEEN DOOR BINDENDE, DEFINITIEVE EN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE. U hebt het recht om deze arbitrageregels te beëindigen binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u een PRODUCT of dienst koopt (gebruikt of gebruikt) dat u hebt gekocht (wat eerst gebeurt bij ons) op https://celinevictor.de/pages/contact. VOOR UW WEIGERING OM EFFECT TE SORTEREN, MOET U EEN ONDERTEKENDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING INDIENEN MET ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEBT VERKOCHT, VERKOCHT, GEBRUIKT OF GEBRUIKT BINNEN 30 DAGEN EN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST HEBT GEKOCHT, GEKOCHT, GEBRUIKT OF GEBRUIKT. OM OPERATIE TE GEBRUIKEN. ALS ER MEER DAN DERTIG (30) DAGEN ZIJN VERSTREKEN, BENT U NIET BEVOEGD OM AF TE WIJKEN VAN DEZE BEPALING EN MOET U UW RECHTSMIDDEL NASTREVEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST.

SECTIE 13 - DE AANVULLENDE REMEDIES VAN CÉLINE VICTOR

Om onherstelbare schade aan Céline Victor te voorkomen of te beperken als u de bepalingen van deze Overeenkomst schendt of dreigt te schenden of als u inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van Céline Victor of een derde partij, heeft Céline Victor recht op een gerechtelijk bevel en voorlopige en permanente dwangbevelen of om andere rechtvaardigingsgronden aan te vragen bij de bevoegde rechtbank in Wilmington, Delaware om een dergelijke schending, dreigende schending, schending of dreigende schending te voorkomen. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om te voorkomen dat Celine Victor een andere juridische voorziening kan zoeken die haar ter beschikking staat voor een dergelijke schending, dreigende schending, schending of dreigende schending, met inbegrip van het herstel van geldelijke schade van u. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de rechtbanken van Wilmington, Delaware voor al dergelijke vorderingen, en doet voor altijd afstand van elke betwisting van de exclusieve jurisdictie of locatie van die rechtbanken.

SECTIE 14 - SCHADEVERKLARING

In de ruimste mate toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van Celine Victor, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, licentiegevers, onafhankelijke aannemers, onderaannemers, leveranciers, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, dochterondernemingen en agenten van en tegen alle claims, handelingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten, eisen en kosten, van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en kosten van een rechtszaak of andere geschillenbeslechting voortkomend uit, resulterend uit, of in enig opzicht verband houdt met of in verband met (1) uw gebruik van, misbruik of poging tot gebruik van de website, producten of diensten, (2) informatie die u verstrekt of verzendt via de website, (3) uw schending van deze voorwaarden, de documenten , die zij bevatten door verwijzing, de overeenkomst of de verklaringen en garanties die door u in deze overeenkomst; of (4) uw schending van een wet of rechten van derden.

SECTIE 15 - LINKS VAN DERDE PARTIJEN

De website kan links naar andere websites bevatten. Celine Victor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van websites waarnaar wij geen link plaatsen. Meer informatie vindt u in onze privacy policy.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

Deze Overeenkomst wordt van kracht (of opnieuw van toepassing) wanneer u klikt op "Nu betalen", "nu bestellen", "Nu verzenden", "Nu Kopen", "Kopen", "ik accepteer", "ik ga akkoord". "Of soortgelijke links of knoppen, anderzijds informatie over de Website verzenden, reageren op een verzoek om informatie, beginnen met de installatie, toegang tot of gebruik van de Website, het maken van een aankoop, het selecteren van een betaalmethode en / of het invoeren van informatie over de betaalmethode, al naar gelang het geval wat het vroegst is. Als u, naar eigen goeddunken, een bepaling of bepaling van de Overeenkomst schendt, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan de Overeenkomst, kunnen we de Overeenkomst beëindigen of uw toegang tot de Website te allen tijde blokkeren zonder kennisgeving aan u. Artikel 9 tot en met 14 en artikel 17 tot en met 25 van deze overeenkomst, evenals alle verklaringen, garanties en andere verplichtingen die door u worden gedaan of aangenomen, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst en / of uw account of relatie met Celine Victor van kracht.

Na annulatie blijft u verantwoordelijk voor eventuele openstaande betalingen aan Celine Victor.

SECTIE 17 - GEEN DISCLAIMER

Geen falen of vertraging van de kant van Céline Victor in de uitoefening van enig recht, gezag of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst zal dienen als een verklaring van afstand, noch zal enige individuele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, gezag of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening van een dergelijk recht, macht of rechtsmiddel uit te sluiten of de uitoefening van enig ander recht, gezag of rechtsmiddel onder deze overeenkomst. Elke verklaring van afstand van rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zal alleen van kracht zijn indien deze schriftelijk is ondertekend door Celine Victor.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Overeenkomst en alle problemen of geschillen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze overeenkomst of uw toegang tot of gebruik van de Website, ons Privacy Policy, of enige kwestie met betrekking tot Céline Victor, met inbegrip van uw aankoop en gebruik, of poging tot gebruik van een dienst of product is uitsluitend onderworpen aan de wetten van de staat van de Verenigde Staten, ongeacht conflicterende rechtsbeginselen. Voor zover de arbiter of (indien van toepassing) een bevoegde rechtbank bepaalt dat een claim of geschil is uitgesloten van de arbitrageovereenkomst in artikel 12, komen de partijen overeen dat een dergelijke claim of geschil alleen zal worden voorgelegd aan een rechtbank in Wilmington, Verenigde Staten, en u stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie en exclusieve plaats van jurisdictie van dergelijke rechtbanken en doet voor altijd afstand van elke betwisting van de exclusieve jurisdictie of de exclusieve plaats van jurisdictie van deze rechtbanken. Al dergelijke claims moeten worden gedaan op individuele, niet-Klasse, niet-representatieve basis, en u doet voor altijd afstand van elk recht om dergelijke claims te maken op een collectieve actie of representatieve basis.

SECTIE 19 - OVERMACHT

Céline Victor is niet aansprakelijk jegens u voor vertragingen, schade of storingen veroorzaakt door handelingen van de natuur of enige andere oorzaak buiten onze controle.

SECTIE 20 - OVERDRACHT

Celine Victor kan haar rechten onder deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u overdragen. Uw rechten onder deze Overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Celine Victor (of zijn agent).

SECTIE 21 - ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

Alle informatie die op de website wordt verzonden, wordt beschouwd als elektronische communicatie. Wanneer u met Céline Victor communiceert via of op de website of via andere vormen van elektronische media zoals e-mail, communiceert u elektronisch met het bedrijf. U gaat ermee akkoord dat we elektronisch met u kunnen communiceren en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die we elektronisch aan u beschikbaar stellen, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en werking hebben als wanneer ze schriftelijk zijn gedaan en ondertekend door de partij die de kennisgeving heeft verzonden.

SECTIE 22 - WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

U kunt de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op https://www.cvbeauty.de/policies/terms-of-service Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te updaten, te wijzigen of te vervangen van eender welk deel van de Overeenkomst, met inbegrip van de Privacy policy, bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website nadat wijzigingen in de Overeenkomst zijn geplaatst, wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 23 - UW AANVULLENDE VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert verder: (1) dat u ten minste de wettelijke leeftijd van de meerderheid in uw rechtsgebied hebt; (2) dat u deze overeenkomst hebt gelezen en dat u de Voorwaarden en Bepalingen in deze Overeenkomst volledig begrijpt en ermee instemt; (3) dat u geen illegale activiteiten op of via de Website zult plegen of proberen te plegen; en (4) dat u geen producten die u via de Website bestelt, zult doorverkopen, distribueren of exporteren. U verklaart verder dat Celine Victor het recht heeft om te vertrouwen op alle informatie die u aan Celine Victor hebt verstrekt en Celine Victor kan per e-mail, telefoon of post contact met u opnemen voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot (I) vervolgoproepen, (ii) tevredenheidsenquêtes en (iii) vragen over bestellingen die u hebt geplaatst of overweegt op of via de website.

SECTIE 24 - SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door de arbiter of (indien van toepassing) door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen in hun geheel van kracht en kunnen deze bepalingen worden gewijzigd of gescheiden van deze Overeenkomst voor zover nodig om deze bepaling afdwingbaar en verenigbaar met de rest van de Overeenkomst te maken.

SECTIE 25 - GEHELE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden, de overeenkomst en alle richtlijnen of bedieningsregels die door ons op of in verband met de website zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Céline Victor en regelen uw toegang tot en gebruik van de website evenals uw bestelling, aankoop en gebruik en/of poging tot gebruik van een dienst of product en vervangt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen, mededelingen en suggesties tussen u en Celine Victor. Ook in de toekomst kunnen wij via de website nieuwe diensten en/of functies aanbieden. Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Website zijn geplaatst. Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Voorwaarden of de Overeenkomst mag niet worden uitgelegd in het nadeel van de Redactiepartij. 

SECTIE 26 - CONTACT

Wij moedigen onze klanten aan om contact met ons op te nemen met vragen of opmerkingen over onze producten en diensten. Om dit te doen, gebruik de link https://celinevictor.de/pages/contact.

Als u vragen of suggesties heeft over een van de voorwaarden, kunt u contact opnemen met Céline Victor per e-mail op https://cvbeauty.de/pages/contact of per post op het volgende adres::
EMP Strategies LLC
2701 Centerville Rd
Wilmington 19808
Delaware
UNITED STATES
Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan door het plaatsen van een kennisgeving (of een link naar een kennisgeving) op https://www.cvbeauty.de/policies/terms-of-service, per e-mail of per post, naar goeddunken van Céline Victor.